Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Videos

Công nghệ thực phẩm
10/04/2014
Kỹ thuật chế biến cà chua cô đặc
Giới thiệu kỹ thuật chế biến cà chua cô đặc, kỹ thuật bảo quản cà chua.
Manage PermissionsManage Permissions

Nhan đề

Hình đại diện

Tóm tắt

Video

Từ khóa

Chuyên mục

Ngày ban hành

Attachments

Content Type: Custom Video
Created at by
Last modified at by
Video cùng chuyên mục