Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Videos

Khoa học nông nghiệp
15/04/2014
Tạp chí nông nghiệp
Giới thiệu về các vấn đề về nông nghiệp của bà con nông dân, trình bày các giống cây trồng như giống lạc MD 7, giống ổi Đài Loan, mô hình trồng dọc mùng trên bờ ao, giống khoai tây P3, trình bày về các vấn đề gặp phải trong chăn nuôi như đại dịch cúm gia cầm, mô hình làm giàu với nuôi trồng thủy sản,...
Manage PermissionsManage Permissions

Nhan đề

Hình đại diện

Tóm tắt

Video

Từ khóa

Chuyên mục

Ngày ban hành

Attachments

Content Type: Custom Video
Created at by
Last modified at by