Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Videos

Khoa học nông nghiệp
15/04/2014
Bạn của nhà nông
Giới thiệu một số kinh nghiệm trong việc quản lý, chỉ đạo thực hiện sản xuất cũng như định hướng phát triển của nền nông nghiệp thủ đô.
Manage PermissionsManage Permissions

Nhan đề

Hình đại diện

Tóm tắt

Video

Từ khóa

Chuyên mục

Ngày ban hành

Attachments

Content Type: Custom Video
Created at by
Last modified at by