Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Videos

Khoa học nông nghiệp
15/04/2014
Tạp chí nông nghiệp
Giới thiệu công tác thông tin tuyên truyền khuyến nông giúp bà con nông dân xóa đói giảm nghèo. Gương làm ăn giỏi của một chủ trang trại trong việc cải tạo vườn tạp. Phương pháp trồng cây cảnh không cần đất.
Manage PermissionsManage Permissions

Nhan đề

Hình đại diện

Tóm tắt

Video

Từ khóa

Chuyên mục

Ngày ban hành

Attachments

Content Type: Custom Video
Created at by
Last modified at by