Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVideos

Lâm nghiệp
  
Tóm tắt
  
  
Quy trình,  kỹ thuật trồng và nhân giống  cây thông con 3 lá thông  Caribe bằng phương pháp vô tính. Qua hướng dẫn của các kỹ sư công nghiệp giấy miền Nam tại Lâm Đồng
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/16.PNG
  
Giới thiệu về cây lâm nghiệp mọc nhanh, sự ứng dụng của các loại cây rừng trong đời sống kinh tế xã hội, nạn chặt phá rừng và hậu quả, việc đẩy nhanh công tác trồng rừng.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/u.PNG
  
Giới thiệu kỹ thuật giâm hom trồng và chăm sóc cây keo lai.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/bb.PNG
  
Giới thiệu về hội thảo bảo tồn và phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, trồng cây mắc mật tại các tỉnh miền núi phía bắc một hướng làm ăn mới.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/77.gif
  
Giới thiệu về cây Lát Mê - Hi - Cô, cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao. Gía trị kinh tế và kỹ thuật lâm sinh của loại cây này. Phương pháp, kỹ thuật trồng, chăm sóc và tạo tán cho cây, cách thu hoạch, tạo cây con,....
/Style Library/Vebrary/CustomMedia/Images/defautmedia.jpg