Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVideos

Phát minh khoa học
  
Tóm tắt
  
  
  
Từ khóa
  
  
Giới thiệu các kiểu máy sấy lúa mới.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/k.PNG<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/Media2/16001.mp4</Url> <Type>MP4</Type> </VideoFieldEntity>4/10/2014
 Máy; Sấy; Lúa.
Phát minh khoa học