Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVideos

Công nghệ thực phẩm
  
Tóm tắt
  
  
  
Từ khóa
  
  
Bảo quản nông sản bằng nước ô zôn, cách thực hiện.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/16.gif<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/Media5/49440.mp4</Url> <Type>MP4</Type> </VideoFieldEntity>4/13/2014
Ô zôn; Bảo quản rau
Công nghệ thực phẩm
  
Trồng cam quít sạch bệnh vàng lá gân xanh, thuốc trừ cỏ để phòng cỏ kháng thuốc, thuốc  diệt chuột, giới thiệu máy xịt thuốc đeo vai nhỏ.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/5.gif<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/Media5/50651.mp4</Url> <Type>MP4</Type> </VideoFieldEntity>4/13/2014
Cam ; Quít
Công nghệ thực phẩm
  
Kỹ thuật trồng xoài, làm cỏ, giữ ẩm, bón phân, tỉa cành, phun thuốc phòng bệnh, thu hoạch xoài.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/12.gif<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/Media5/50463.mp4</Url> <Type>MP4</Type> </VideoFieldEntity>4/11/2014
Xoài; Kỹ thuật chăm sóc
Công nghệ thực phẩm
  
Giới thiệu ca khúc Em đi chùa Hương, nhạc NSUT Trung Đức, thơ Nguyễn Nhược Pháp
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/17.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/Media4/38283.mp4</Url> <Type>MP4</Type> </VideoFieldEntity>4/10/2014
Công nghệ thực phẩm
  
Hoa lan, nhân giống, hiệu quả kinh tế, mô hình trồng, chăm sóc, các loại bệnh và cách phòng trị
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/10.gif<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/Media5/50533.mp4</Url> <Type>MP4</Type> </VideoFieldEntity>4/10/2014
Hoa lan; Kỹ thuật trồng
Công nghệ thực phẩm
  
Giới thiệu về việc bảo quản và chế biến nông sản gồm các loại: ngô bao tử, dưa chuột bao tử.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/ab.PNG<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/Media2/15984.mp4</Url> <Type>MP4</Type> </VideoFieldEntity>4/10/2014
 Ngô bao tử; Dưa chuột bao tử.
Công nghệ thực phẩm
  
Giới thiệu kỹ thuật chế biến cà chua cô đặc, kỹ thuật bảo quản cà chua.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/aa.PNG<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/Media2/15976.mp4</Url> <Type>MP4</Type> </VideoFieldEntity>4/10/2014
Cô đặc; Bảo quản; Cà chua.
Công nghệ thực phẩm
  
Các mô hình trang trại bền vững của nông dân, trang trai trồng luồng, trồng cam, cây quế
/Style Library/Vebrary/CustomMedia/Images/defautmedia.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/Media5/50526.mp4</Url> <Type>MP4</Type> </VideoFieldEntity>4/10/2014
Luồng; Quế; Cam
Công nghệ thực phẩm
  
Giới thiệu cách chế biến ngô bao tử đóng lọ và dưa chuột bao tử đóng lọ.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/6.gif<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/media/Media1/50657.mp4</Url> <Type>MP4</Type> </VideoFieldEntity>4/9/2014
Nông nghiệp; Ngô bao tử; Dưa chuột bao tử; Dấm
Công nghệ thực phẩm
1 - 9Next