Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVideos

Thú Y
  
Tóm tắt
  
  
Tụ huyết trùng trâu bò,  dịch tả ở gà.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/1.gif
  
Bệnh phù đầu, phù mặt ở lợn con, triệu chứng, biểu hiện, cách chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, điều trị bệnh, các biện pháp phòng và trị bệnh cho lợn.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/3.gif
  
Bệnh suyễn ở lợn,  triệu chứng ,biểu hiện, cách chăm sóc, điều trị bệnh suyễn ở lợn.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/8.gif
  
Bệnh tiêm mao trùng ở bò sữa, biểu hiện, triệu chứng, tác hại, cách phòng trị, chăm sóc bò sữa khi bị bệnh.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/7.gif
  
Bệnh ghép CRD - Eculi-  cầu trùng, biểu hiện, triệu chứng, cách phòng bệnh, trị bệnh, chăm sóc khi gia súc mắc phải bệnh.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/11.gif
  
Tác hại của bệnh, mầm bệnh, nguyên nhân, các nước có dịch, phòng chống  dịch.
/Style Library/Vebrary/CustomMedia/Images/defautmedia.jpg
  
Giới thiệu cách phòng và trị bệnh cho bò.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/ai.PNG
  
Giới thiệu cách phòng và trị bệnh chướng hơi dạ cỏ ở bò.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/an.PNG
  
Giới thiệu cách phòng và trị bệnh ỉa chảy ở lợn.
/MediaLibrary/Shared Documents/2014-04/ao.PNG
1 - 9Next